fbpx

พัดลมอีแวป/ไอเย็น

พัดลมอีแวป หรือพัดลมไอเย็น เป็นพัดลมที่ใช้น้ำลดอุณหภูมิของอากาศ สามารถลดอุณหภูมิได้ 2-8 องศา ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์